فروشگاه جامع محتوای آموزشی و نمونه سوالات درس علوم تجربی متوسطه اول
علوم تست پاورپوینت علوم نمونه سوالات علوم نمونه آزمون های علوم انیمیشن های علمی آزمون نوبت دوم علوم تجربی هشتم متوسطه

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه علوم تست خوش آمدید ، در این فروشگاه محتوای الکترونیکی درس علوم تجربی اعم از پاور پوینت درسی ، انیمیشن های علمی ، فیلم و اسلایدهای آموزشی و همچنین نمونه سوالات و نمونه آزمون های استاندارد مستمر و پایانی علوم تجربی متوسطه اول ارائه شده است .

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
انیمیشن شارش بار الکتریکی 1,000 تومان
انیمیشن مقاومت الکتریکی 1,000 تومان
قانون شتاب و سرعت 1,000 تومان
پاورپوینت ماشین های ساده(قسمت دوم) 2,000 تومان
آزمون علوم هفتم نوبت دوم سری۳+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون علوم نوبت دوم سری۲+پاسخنامه 1,000 تومان
انیمیشن حوضه آبریز 1,000 تومان
انیمیشن نیروگاه هسته ای 1,000 تومان
انیمیشن فاصله خورشید تا اجرام آسمانی 1,000 تومان
انیمیشن چرخه آب 1,000 تومان
انیمیشن لایه های زمین 1,000 تومان
انیمیشن تقطیر جزء به جزء 1,000 تومان
انیمیشن گروههای غذایی 1,000 تومان
آزمون نوبت دوم علوم هفتم سر ی۱+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون نوبت دوم علوم تجربی نهم+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون نوبت دوم علوم نهم سری۲+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون نوبت دوم علوم نهم سری۳+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون نوبت دوم علوم نهم سری۴+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون نوبت دوم علوم نهم سری۵+پاسخنامه 1,000 تومان
آزمون بخش زیست شناسی علوم پایه هشتم متوسطه+پاسخنامه تشریحی 800 تومان
پاورپوینت علوم هفتم فصل هشتم ( انرژی و تبدیل های آن ) 2,000 تومان
آزمون علوم هفتم نوبت دوم + پاسخنامه سری 6 1,000 تومان
آزمون علوم هفتم نوبت دوم + پاسخنامه سری ۳ 1,000 تومان
آزمون علوم هفتم فصل 10 + پاسخنامه 500 تومان
پاورپوینت علوم هفتم فصل 2 2,000 تومان
پاورپوینت علوم هفتم فصل 1 2,000 تومان
پاورپوینت علوم نهم فصل۸ 2,000 تومان
پاورپوینت علوم هفتم فصل ۹ 2,000 تومان
پاورپوینت علوم نهم فصل۷ 2,000 تومان
انیمیشن سوختن هیدروژن 1,000 تومان
تصویر اسکلت انسان 500 تومان
نمونه سوالات علوم نهم فصل 13 500 تومان
نمونه سوالات فصل به فصل علوم تجربی نهم متوسطه 5,000 تومان
انیمیشن مقایسه چگالی مواد 1,000 تومان
پاورپوینت فلز و نافلز 2,000 تومان
پاورپوینت وسایل آزمایشگاه 2,000 تومان
پاورپوینت ساختار اتمی مواد 2,000 تومان
انیمیشن سفر به تاریخچه زمین 1,000 تومان

تعداد صفحه(1):